Cyklotrasa 50 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

POPIS CYKLOTRASY NA 50 KM

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jedeme společně s trasou 35km po silnici a bílém cykloznačení , směr Police nad Metují. Vyjedeme na Solovický kopec, nahoře za křižovatkou se dáme vlevo a po asfaltové cestě a zelené cyklotrase dojedeme na Skály. Projedeme kolem zámecké zdi a stále po asfaltové cestě pokračujeme až na rozcestí cyklotras. Na něm pojedeme doleva na červenou cyklotrasu. Projedeme lesem a pak mezi poli jedeme na turistické rozcestí Pod zvětralým vrchem. (Při dobré viditelnosti je z této cesty pěkný pohled na Krkonoše se Sněžkou). Po červené cyklotrase pokračujeme dál až do Adršpachu. Na asfaltové silnici v Adršpachu se dáme vpravo, tady se rozloučíme s trasou 35km, po vlastním značení projedeme Adršpachem a za ním jedeme doleva na Zdoňov. Ke konci Zdoňova, ještě před táborem, jedeme doprava na červenou cyklotrasu, po které dojedeme až na Bukovou horu (s Křížem smíření). Stále po červené sjedeme do Teplic nad Metují. Teplicemi projíždíme ještě po červené cyklotrase a po několika kilometrech jedeme rovně na vlastní značení. Po něm dojedeme do Dědova, kde se dáme doprava na červené turistické značení. Upozorňujeme účastníky cyklotrasy, že na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!  Projedeme statkem a polní cestou společně s trasou pro pěší na 30 km vystoupáme na Skály. (Před nimi jedeme kousek polní cestou po vlastním značení.) U zámečku přijedeme na asfaltovou cestu (opět se vrátíme na červené značení), po něm se dáme vlevo a u skupiny lip vpravo. Polní cestou vlevo a zatáčkou doprava sjedeme do Studnic na asfaltovou cestu. Studnicemi projedeme a na jejich konci na vrcholu kopce opustíme trasu 30km. My sjedeme po asfaltové cestě z prudkého kopce do Jívky – Vernéřovic dole na asfaltové silnici se dáme vpravo a hned vlevo, směr Radvanice. Vyjedeme kopec a na křižovatce se dáme vlevo, projedeme kolem závodu GEMEC Jívka, a sjedeme do Jívky. Za penzionem u Kobrů jedeme vlevo na bílou cyklotrasu. Polní cesta nás dovede do lesa, tím vystoupáme a nahoře se dáme vpravo. Cestou po pastvinách se k nám přidá trasa pro pěší na 30km. Přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a školního hřiště sjíždíme dolů ke škole. Zde se dáme vpravo a na křižovatce vlevo, projedeme náměstí, dole na křižovatce se dáme opět vlevo a na další křižovatce vpravo. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny upomínkové diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Děti do 12-ti let mohou tuto trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.