Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

POPIS CYKLOTRASY NA 35 KM


Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jedeme společně s trasou 50km po silnici, směr Police nad Metují po bílé cyklotrase. Vyjedeme na Solovický kopec, nahoře za křižovatkou se dáme vlevo a po asfaltové cestě a zelené cyklotrase dojedeme na Skály. Projedeme kolem zámecké zdi a stále po asfaltové cestě pokračujeme až na rozcestí cyklotras. Na něm pojedeme doleva po červené cyklotrase. Projedeme lesem a pak mezi poli jedeme na turistické rozcestí Pod zvětralým vrchem. (Při dobré viditelnosti je z této cesty pěkný pohled na Krkonoše se Sněžkou). Po červené cyklotrase pokračujeme dál až do Adršpachu. Na asfaltové silnici v Adršpachu se dáme vlevo, dojedeme do Horního Adršpachu, kde červenou cyklotrasu opustíme. My pokračujeme rovně a po vlastním značení vystoupáme na rozcestí v Krčmově. Jedeme dál rovně, lesem vystoupáme na vrchol kopce a serpentinami sjedeme do Chvalče. POZOR na prudké klesání! Ve Chvalči zahneme doleva na Radvanice. Projedeme Chvalčí a pokračujeme do kopce na Radvanice. Stále po silnici projedeme kolem nádraží a sjíždíme do Radvanic. V Radvanicích jedeme až na křižovatku u hospody Na Růžku, kde sjedeme z hlavní silnice rovně na „černou cestu“. Po této cestě jedeme směr Jívka, po levé straně uvidíme haldu, poté pojedeme kolem rybníků a po několika kilometrech přijedeme na hlavní silnici. Na silnici zahneme vlevo, sjedeme do Jívky a po bílé cykloturistické značce pokračujeme na křižovatce doleva směr penzion Kobr. Před penzionem zahneme doprava na polní cestu na bílé cykloturistické značení. Vyjedeme kopec k lesu a po bílé značce pokračujeme lesem až na pastviny. Pokračujeme po bílém cykloznačení až ke katovně na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a školního hřiště sjíždíme dolů ke škole. Zde se dáme vpravo a na křižovatce vlevo, projedeme náměstí, dole na křižovatce se dáme opět vlevo a na další křižovatce vpravo. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.