Trasa 30 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

POPIS TRASY NA 30 KM

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 15km. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Odtud pokračujeme pěšinou stále po zelené na lesní cestu, po které se vydáme vpravo až na rozcestí lesních cest, kde odbočíme vlevo. Na dalším rozcestí se dáme vpravo a po zelené a nové asfaltové cestě jdeme mezi poli k aleji stromů. Zde odbočíme vlevo a po zeleném turistickém značení sejdeme do Maršova. Dole jdeme vpravo po asfaltové silnici na křižovatku. Dál pokračujeme rovně po zelené přes malebné údolí řeky Metuje na rozcestí pod Petrovice. Zde se rozloučíme s trasou 15km. My jdeme vlevo a po modrém značení se přes Zděřinu dostaneme na asfaltovou silnici vedoucí z Police nad Metují do Žďáru nad Metují. Na silnici nad Policí se dáme vlevo a po žlutém značení se dostaneme do Žďáru nad Metují. Tady za křižovatkou přejdeme na zelené cykloznačení, které nás dovede pod Ostaš. Odtud pokračujeme po červeném turistickém značení do Dědova. Dědovem jdeme stále po červené, v části obce Javor odbočíme vlevo, projdeme objektem statku a polní cestou vystoupáme na Skály. (Před nimi jdeme kousek polní cestou po vlastním značení) U zámečku přijdeme na asfaltovou cestu (opět se vrátíme na červené značení), po něm se dáme vlevo a u skupiny lip vpravo. Polní cestou vlevo a zatáčkou doprava sejdeme do Studnic na asfaltovou cestu. Na jejich konci ještě vystoupáme na kopec a dáme se vlevo a před lesem opět vlevo. Lesem sejdeme na štěrkovou lesní cestu, po které jdeme vlevo, projdeme přes „Enklávu“, až se dostaneme do Vápenky. Na silnici ve Vápence se dáme vpravo a za mostkem vlevo. Lesní cestou vystoupáme na pastviny. Nahoře na pastvinách se dáme vlevo a podél vedení vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, sejdeme dolů k Restauraci u Medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.