Trasa 15 km pro pěší

Trasa a mapa v PDF

Velká mapa - obrázek


POPIS TRASY NA 15 KM


Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 30km. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Odtud pokračujeme pěšinou stále po zelené na lesní cestu, po které se vydáme vpravo až na rozcestí lesních cest, kde odbočíme vlevo. Na dalším rozcestí se dáme vpravo a jdeme po zelené a nové asfaltové cestě mezi poli k aleji stromů. Zde odbočíme vlevo a po zeleném turistickém značení sejdeme do Maršova. Dole jdeme vpravo, po asfaltové silnici na křižovatku. Dál pokračujeme rovně, po zeleném značení, přes malebné údolí řeky Metuje na rozcestí pod Petrovice. Tady se s trasou 30km rozloučíme. My jdeme vpravo, po asfaltové silnici a vlastním značení vystoupáme na náves do Velkých Petrovic. Odtud jdeme po silnici rovně a do kopečka. Mineme odchovnu mladého dobytka a na křižovatce cest jdeme rovně, projdeme kolem vodárny, až dojdeme na rozcestí polních cest ve tvaru písmena T. Zde se dáme vpravo k lesu, kousek jdeme podél něho a pak odbočíme vlevo do lesa. Lesní cestou dojdeme k vodárně nad Horním Dřevíčem. Odtud jdeme cestou po louce k osamělému statku, který vidíme dole před sebou. U něho se dáme vlevo a přijdeme na hlavní silnici u Mlýna Dřevíček, kde je mlynářské muzeum. Po silnici se vydáme vpravo do kopečka a za čp. 77 jdeme doleva. Tady se k nám přidá trasa 9km a širokou zpevněnou polní cestou vystoupáme k lesu, kde odbočíme vpravo a jdeme lesní cestou nad obcí Horní Dřevíč. Asi v polovině přijdeme k turistickému rozcestníku, dál pokračujeme po modrém značení do Stárkova. Přejdeme potok a za ním značení opustíme. My se dáme po vlastním značení vlevo do kopečka až na asfaltovou silnici, po ní jdeme vpravo a za domem čp. 122 vlevo. Lesní cestou se dostaneme na křižovatku lesních cest, kde odbočíme prudce vpravo. Pozvolna vystoupáme na vrch Šibeník, kde nás již očekává kat se svými pomocníky. Křížovou cestou scházíme dolů ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, sejdeme dolů k Restauraci u Medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.