Trasa 9 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 9 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme po vlastním značení po silnici směrem na Hronov. Ke konci obce Horní Dřevíč před čp. 77 jdeme doprava. (V případě zájmu můžeme sejít po silnici dolů ke Mlýnu Dřevíček a navštívit mlynářské muzeum, pak se ale musíme vrátit po silnici zpět k čp. 77.) Širokou polní cestou vystoupáme k  lesu, zde odbočíme vpravo a lesní cestou nad obcí Horní Dřevíč se pomalu vracíme do Stárkova. Asi v polovině cesty přijdeme k turistickému rozcestníku, dál pokračujeme po modrém značení až do Stárkova. Přejdeme potok a za ním značení opustíme, my se dáme po vlastním značení vlevo do kopečka až na asfaltovou silnici. Po ní jdeme vpravo a za domem čp. 122 jdeme vlevo.  Lesní cestou se dostaneme na křižovatku lesních cest, kde odbočíme vpravo a prudce se vracíme. Vystoupáme na vrch Šibeník, kde nás již očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme dolů ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, (účastníci s kočárky se dole na křižovatce dají vlevo a na další křižovatce vpravo). My ostatní přejdeme náměstí dolů k Restauraci u Medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.


DOPROVODNÝ PROGRAM

V prostorách tábora:
Možnost občerstvení na vepřových hodech.
Po celý den bude možnost shlédnout dobové tábory bojujících armád.
Večer posvícenská taneční zábava, hraje hudební skupina „Kat band“ ze Stárkova. Vstupné 30,- Kč.

Na stárkovském náměstí:
V 15.00 hodin bojová ukázka na motivy bojů z 23. 9. 1938 „STARKSTADT 1938“.
Ukázky se zúčastní kluby vojenské historie s dobovou technikou.
Vstupné: dospělí 80,- Kč; děti 30,- Kč.

Informace na č. tel. 605 926 479