Katovská 30

Cyklotrasa 50 km

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Profil trasy

Popis trasy:

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí vyjedeme kolem radnice, po vlastním značení, po silnici směr Červený Kostelec. Jedeme stále po hlavní silnici kolem továrny Frolen, přes Bystré stoupáme na Krkavčinu. Stále jedeme po hlavní s kopce až na začátek Červeného Kostelce. Na první křižovatce (POZOR přejíždíme hlavní silnici!) zabočíme mírně vlevo na červené cykloznačení a pokračujeme na kostelecké Končiny. Stoupáme přes Končiny, v případě dobré viditelnosti můžeme vidět okolní vrcholy i vzdálenější Krkonoše. Projedeme přes Končiny a stále po červeném cykloznačení klesáme k hlavní silnici. Na silnici jedeme vlevo a ještě kousek se držíme červeného cykloznačení, pak odbočíme vpravo. Po žluté turistické značce dojedeme k silnici, dáme přednost v jízdě, přejedeme jí a jedeme na rozcestí u rybníku Špinka. Zde se vydáme po modrém cykloznačení do lesa. Sjíždíme lesem po modré podél potoka. Opět přijedeme k silnici, po ní jedeme kousek vlevo a pak vpravo do lesa. Pokračujeme ve sjezdu, podjedeme železniční trať a dojedeme až do Řešetovy Lhoty. Tady zahneme doprava a stále po modré jedeme na Bakov, kde odbočíme doleva a po modré sjíždíme s kopce a za chvíli odbočíme doprava. Ve Třticích odbočíme doleva a pokračujeme na Studnice. Po projetí Studnic jedeme stále po modrém cykloznačení až do Zliče. Ve Zliči projedeme křižovatkou a za řekou přejedeme doprava na zelené turistické značení. Podél řeky dojedeme až na začátek Babiččina údolí. Můžeme zde vidět ratibořický zámek, historický mandl nebo sousoší babičky s vnoučaty, u kterého se vrátíme na modré cykloznačení. Po modré projedeme celým Babiččiným údolím – kolem bělidla a Viktorčina splavu. Za splavem před uzavřeným Bílým mostem odbočíme doleva na zelené značení, jedeme kolem řeky a po několika stech metrech odbočíme doprava na vlastní značení, přejedeme lávku a zahneme doleva na modrou cykloznačku. Dále jedeme stále po modré pod Boušínem až do Havlovic. Celou dobu jedeme podél řeky Úpy po modré. Projedeme Havlovicemi a na rozcestí se dáme vpravo směrem na Vízmburk, zde pokračujeme po modrém cykloznačení společně se zeleným cykloznačením. Za Vízmburkem přejedeme doleva na zelené cykloznačení. Po zelené pojedeme do Rtyně v Podkrkonoší, přejedeme hlavní silnici a pokračujeme k železniční zastávce. Přejedeme trať a stoupáme na Odolov. Na Odolově projedeme přes rozcestí a po zelené pokračujeme po silnici směr Jívka. Dojedeme až na křižovatku, kde zahneme doleva a setkáme se zde s bílým cykloznačením a cyklotrasou 35 km. Po bílé pokračujeme k penzionu U Kobrů. U penzionu se dáme doprava a stále po bílé vystoupáme rozmáčenou lesní cestou na pastviny. Zde se dáme vpravo, napojíme se na trasu 15 km a 30 km (musíme podlézt ohradníky pro koně) a podél vedení vysokého napětí přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak polní cestou kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, kde jedeme vlevo, směr Česká Metuje a na další křižovatce vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Informace na č. tel. 605 926 479