Katovská 30

Jubilejní trasa 40 km

pro pěší, cyklisty na horských kolech a extrémní koloběžkáře

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obázek

Popis trasy:

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí vyrazíme společně s trasami 15 a 30 km po modrém turistickém značení na vyhlídku Vysoký kámen. Na rozcestí zahneme doprava na zelené značení, dojdeme na vyhlídku, ze které si můžeme prohlédnout Stárkov. Pokračujeme dále po zelené značce, za chvíli se rozloučíme s trasou KT15 a pokračujeme lesem rovně. Po několika stovkách metrů zahneme doleva a po cca 200 metrech znovu doprava (trasa KT30 odbočuje vlevo). Jdeme po panelové a následně asfaltové cestě mezi poli až ke skupině stromů, kde se dáme vlevo. Sejdeme do Maršova nad Metují až na rozcestí, kde přejdeme na žluté turistické značení. Na křižovatce jdeme doleva, stoupáme po prudké silnici směrem na Žďár nad Metují. Vyjdeme z lesa a jdeme stále po silnici až do Žďáru, přejdeme železniční trať a dojdeme na hlavní silnici k rozcestníku turistických značek. U rozcestníku zahneme doleva a po zeleném cykloznačení pokračujeme do kopce na Ostaš.
Na Ostaši projdeme kolem parkoviště, chvilku po modré značce a stoupáme po červeném značení kolem chatek do lesa. Stále po červené přejdeme Ostaš, stále lesem i klesáme na louky. Červené značení nás dovede mírně vlevo lesem až do Dědova. V Dědově podejdeme železniční trať, zahneme doprava a pokračujeme Dědovem po vedlejší cestě. Pokračujeme podél řeky Metuje, pak ji přejdeme, dojdeme na silnici a zahneme doprava. Pokračujeme po silnici po červené, pak zahneme doleva, opustíme silnici, projdeme statkem a kolem kapličky stoupáme na Bišík. Cesta stoupá nejprve lesem, pak po loukách. U rozcestníku se dáme vlevo po vlastním značení, po kterém dojdeme podél lesa až k zámku Bišík. Zde nás čeká kontrola a občerstvení.
Pak pokračujeme po silnici vpravo až k rozcestníku, kde přejdeme na žlutou turistickou značku. Zahneme na ní doleva a po kamenité cestě mezi domy dojdeme až nahoru na cestu, kde se dáme doleva. Po žluté pokračujeme kolem lesa pod vrcholem Čáp, kde je rozhledna. Obejdeme les a vyjdeme na louku. Zde se můžeme kochat pohledem na Teplické skály, při dobré viditelnosti uvidíte i Krkonoše se Sněžkou.
Po žluté dojdeme až na rozcestí Pod zvětralým vrchem, za ním pak zahneme doleva na zelenou značku na pastviny, kde můžeme potkat koně i krávy. Po zelené naklesáme až do Janovic.
V Janovicích přejdeme hlavní silnici, dojdeme k nádraží a přejdeme na červené značení. Po červené jdeme nejprve podél trati, pak ji přejdeme a prudce stoupáme až k vysílači. Červené značení pak pokračuje lesem, protne železniční trať a pokračuje do Radvanic. V Radvanicích dojdeme na hlavní silnici, zahneme mírně vlevo a pokračujeme až na křižovatku, kde přejdeme na modrou turistickou značku. Ta pokračuje po „černé cestě“, po několika kilometrech zahneme doprava a stále po modré vystoupáme na Jestřebí hory. Zde se na křižovatce dáme doleva na zelené značení.
Po zelené pokračujeme přes Kolčarku, dojdeme na Odolov, kde na hlavní silnici zahneme doleva a za Odolovem doprava. Pokračujeme lesem po zelené kolem pěchotního srubu TS26, přes Kryštofovy kameny lesem až do Chlívců. Ve Chlívcích přejdeme na bílou cykloznačku.
Po bílé pokračujeme po silnici, zahneme mírně doleva a pak vyjdeme s Chlívců na polní cestu. Pokračujeme mezi loukami až do lesa. Cesta klesá lesem až na hlavní silnici do Jívky. Jdeme rovně na hlavní a stále po bílé cykloznačce projdeme Jívkou, přes křižovatku rovně a dál po silnici až k penzionu u Kobrů, kde se dáme doprava na louky. Po bílé pokračujeme do lesa a následně na pastviny, až dojdeme ke katovně, kde nás netrpělivě očekává kat se svými pomocníky.

Informace na č. tel. 605 926 479