Katovská 30

Trasa 30 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Popis trasy:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí vyjdeme společně s trasou 15 km směr Česká Metuje. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Dále pokračujeme po zelené, pěšinou se dostaneme na lesní cestu, na ní se dáme vpravo, stále po zelené dojdeme na křižovatku lesních cest, kde se dáme vlevo a na další křižovatce opět vlevo. Po vlastním značení dojdeme stále dolů do Vlásenky. Na silnici odbočíme vlevo, stoupáme Vlásenkou až na křižovatku, kde zabočíme vpravo. Projdeme osadou Skalka a dál jdeme polní cestou až k lesu. U něho odbočíme vlevo a cestou podél lesa jdeme k zámečku. Na asfaltové cestě jdeme vlevo a zajdeme si k občerstvovací stanici, která je u skupiny lip. Pak se opět vrátíme k zámecké zdi (dle vlastního uvážení můžeme navštívit hrad Skály odkud je pěkný výhled do kraje). U turistického rozcestníku odbočíme vlevo a po žlutém značení stoupáme kolem chatové oblasti k lesu. Cestou můžete na rozcestí odbočit po zelené na rozhlednu Čáp a zase se vrátit na žluté značení (pak je trasa přesně 30km). Podél lesa a pak cestou po louce (kde se nám naskýtá vpravo krásný pohled na Teplické skály a vpředu, při dobré viditelnosti, na Krkonoše se Sněžkou), dojdeme na turistické rozcestí Pod zvětralým vrchem. Odtud scházíme po zelené značce lesem, kolem vodárny a hřbitova do Janovic. Zde přejdeme na vlastní značení. Na silnici jdeme vlevo a asi po 200 m odbočíme opět vlevo na Dvorka. Dál procházíme osadou Nové Domy. Na jejím konci se dáme vpravo a u staré hájovny přejdeme silnici. Po vlastním značení projdeme kolem domu, přes mostek, kde je kvůli motorkářům natažen drát. Ten překročíme a za mostkem se dáme vlevo. Dál procházíme lesem a nikde neodbočujeme, ani na velké křižovatce lesních cest, kde jdeme stále rovně. Pokračujeme do prudkého kopce a za chvíli dojdeme na kraj lesa, kde ještě před ohradníkem odbočíme doprava. Jdeme podél lesa a dál pokračujeme lesem. Cesta se po několika stovkách metrů přiblíží ke kraji lesa, vlevo uvidíme louku a asfaltovou cestu. Zahneme tedy doleva, vyjdeme z lesa a projdeme loukou dolů na hlavní silnici. Na křižovatce na asfaltové silnici jdeme rovně kolem závodu GEMEC-UNION Jívka. Před ním se dáme vlevo a pokračujeme směr Jívka.
Na horizontu opustíme silnici a pokračujeme mírně vlevo po louce podél vedení vysokého napětí.
Projdeme kolem vodárny a vyjdeme lesem na pastviny, dále přímo pod sloupy vysokého napětí pokračujeme až na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu a dál na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce jdeme vpravo, směr Česká Metuje. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Informace na č. tel. 605 926 479