Katovská 30

Trasa 20 km pro koloběžkáře a cyklisty s dětmi

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Popis trasy:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí jedeme po silnici přes Horní Dřevíč a Velký Dřevíč na „Špici“(prodejna záclon), zde jedeme rovně do „lísek". Na křižovatce na konci „lísek“ zahneme vpravo na Padolí a na konci Padolí stále po vlastním značení pokračujeme doprava na Zbečník.
Jedeme Zbečníkem, skoro na konci zahneme doprava na modré značení a pokračujeme po něm na Maternici kolem studánky a dále rovně přes rozcestí až ke srubu TS-19 do zatáčky na hlavní silnici.
Na hlavní silnici zahneme doprava na vlastní značení, jedeme po silnici s kopce na Bystré, projedeme Bystrým a dojedeme až do Stárkova. Projedeme náměstí a pokračujeme do Tábora pod Vysákem pro diplomy.
Zájemci si mohou vyjet ještě ke katovi.

Informace na č. tel. 605 926 479