Katovská 30

Trasa 15 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Popis trasy:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!
Ze stárkovského náměstí vyjdeme společně s trasou 30 km směr Česká Metuje. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Pěšinou pokračujeme dál po zelené, až se dostaneme na širokou lesní cestu, kde se dáme vlevo, dál pokračujeme po vlastním značení, u vysílače jdeme vpravo a za ním vlevo, podél lesa dojdeme na asfaltovou silnici u „Solovického dvora“. Silnici přejdeme, po asfaltové cestě a zeleném cykloznačení vystoupáme na Skály. (Dle vlastního uvážení můžeme navštívit hrad Skály, odkud je pěkný výhled do kraje). U skupiny lip přejdeme na červené značení, po něm jdeme vlevo. Polní cestou, která vede nad sjezdovkou vlevo a dole se stáčí vpravo, sejdeme do Studnic. Po asfaltové cestě projdeme Studnicemi a na jejich konci ještě vystoupáme na vršek, směr Jívka. Zde odbočíme vlevo, po vlastním značení pokračujeme lesní cestou na štěrkovou lesní cestu, po které jdeme vlevo. Projdeme přes Enklávu (louka, po které jdeme při kraji lesa vpravo dolů) a pak opět lesní cestou sejdeme do Vápenky. Na silnici ve Vápence se dáme vpravo a za mostkem vlevo. Lesní cestou vystoupáme na pastviny (musíme podlézt ohradníky pro koně). Nahoře na pastvinách se dáme vlevo a podél vedení vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu a dál na stárkovské náměstí. Po něm jdeme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, POZOR! Přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Česká Metuje. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Informace na č. tel. 605 926 479