Katovská 30

Trasa 10 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Popis trasy:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí jdeme po silnici po vlastním značení dolů, na křižovatce se dáme vlevo směr Radvanice, na další křižovatce opět vlevo. Jdeme stále rovně po hlavní silnici do Vápenky. Na křižovatce na konci Vápenky jdeme vpravo nahoru směr Česká Metuje. Vystoupáme na Solovice, za křižovatkou jdeme vpravo na polní cestu. Podél lesa pokračujeme po louce až k vysílači. U vysílače se dáme vpravo do lesa a na lesní cestě vlevo. Trasa pokračuje lesní cestou, kdo bude mít zájem, může navštívit vyhlídku Vysoký kámen (po zelené a zpět).
Dojdeme na křižovatku lesních cest a dále pokračujeme rovně pěšinou kolem stožáru vysokého napětí do lesa. V lese zahneme doprava a scházíme veřejnou lesní cestou do areálu Duha – Green Valley. Tento areál je soukromým majetkem, proto žádáme účastníky pochodu, aby neopouštěli vyznačenou trasu.
Na asfaltové silnici se dáme vpravo a po silnici jdeme do Stárkova přes náměstí ke kostelu. Před kostelem jdeme vlevo a dostaneme se na křížovou cestu. Tou vystoupáme až ke kapličce a dál na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky.
Polní cestou kolem horního hřiště scházíme do Stárkova ke škole, na silnici se dáme vpravo, na náměstí vlevo a z náměstí buď po silnici, nebo podél restaurace jdeme do Tábora pod Vysákem.

Informace na č. tel. 605 926 479