Trička KT30

U příležitosti 40. ročníku Katovské třicítky byla vyrobena pamětní trička.

Několik triček je ještě v nabídce:

  • UNISEX velikost S až XL
  • cena 150 Kč
  • tričko střední gramáže (kvality)
  • orientační vzhled na obrázku:

TRIČKA SI MŮŽETE ZAKOUPIT V KANCELÁŘI MĚÚ STÁRKOV V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (PONDĚLÍ A STŘEDA 8:00 - 17:00)

Počet účastníků v roce 2017

V roce 2017 nám bohužel nepřálo počasí, děkujeme všem za účast.

Trasa Počet účastníků
10 km 310
15 km 200
20 km 16
30 km 13
40 km 24
35 km 39
50 km 10
Celkem 612

Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Profil trasy

Popis trasy:

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí jedeme po silnici přes Horní Dřevíč a Velký Dřevíč na „Špici“(prodejna záclon), zde jedeme rovně do „lísek“. Na křižovatce na konci „lísek“ v Hronově jedeme vlevo, přejedeme koleje a dáme se vpravo, projedeme kolem kostela církve Československé husitské a jedeme přes park podél kolejí. Přijedeme k hlavní silnici POZOR! Dáme přednost v jízdě, přejedeme jí a zkratkou podél kolejí jdeme kousek pěšky, je tam zákaz vjezdu, až přijedeme k silnici, dáme přednost v jízdě a jedeme vpravo. Opět přejedeme koleje a vyšlapeme serpentiny na Studénky. Nahoře jedeme po hlavní silnici, na křižovatce jedeme vpravo směr Červený Kostelec a přes Slavíkov přijedeme do Horní Radechové. Na silnici v Radechové se dáme vpravo, jedeme stále směr Červený Kostelec a před školkou odbočíme vlevo. Po žluté turistické značce stoupáme mezi poli k další silnici, dáme přednost v jízdě a jedeme rovně k další silnici. Tu opět přejedeme, opět dáme přednost a jedeme po asfaltové cestě ještě kousek po žluté a pak po modrém cykloznačení, kolem kempu objíždíme rybník Špinku. Ke konci již jedeme pěšinou, kterou se dostaneme na silnici u hráze rybníku Brodský. Zde odbočíme vpravo, projedeme kolem hospody a pokračujeme po vlastním značení. Na křižovatce jedeme mírně vlevo, po asfaltové cestě projedeme kolem kravína a domů na Zábrodí až na křižovatku cest, kde asfaltovou cestu opustíme a jedeme vpravo, klikatící se polní cestou přijedeme k silnici. Odbočíme vpravo a za bývalou hospodou vlevo, po červeném cykloznačení projíždíme kolem čerpací stanice IMPRO k hlavní silnici POZOR! Dejte přednost v jízdě všem vozidlům! Přejedeme na druhou stranu a pokračujeme přes Končiny až na křižovatku v Horním Kostelci. Zde opět přijedeme k hlavní silnici POZOR! Dejte přednost v jízdě všem vozidlům!, stále po červeném cykloznačení stoupáme na Krkavčinu. Nahoře přejdeme na bílé cykloznačení a serpentinami sjedeme dolů, za nimi odbočíme vlevo a stále po bílém cykloznačení polní cestou přijedeme k hospodě ve Chlívcích. Chlívce projedeme po cestě kolem rybníčku a před sjezdem se dáme vlevo, polní a pak cestou lesem se dostaneme na silnici v Jívce. Zde odbočíme vlevo a na křižovatce vpravo, tady se setkáme s cyklotrasou 50km. Před penzionem U Kobrů jedeme opět vpravo. Stále po bílé vystoupáme k lesu, po rozmáčené cestě stoupáme na pastviny. Zde se dáme vpravo a potkáme se s trasou 15km a 30 km, (musíme podlézt ohradníky pro koně) podél vedení vysokého napětí přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak polní cestou kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, kde jedeme vlevo, směr Česká Metuje a na další křižovatce vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.


Informace na č. tel. 605 926 479

Cyklotrasa 50 km

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obrázek

Profil trasy

Popis trasy:

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí vyjedeme kolem radnice, po vlastním značení, po silnici směr Červený Kostelec. Jedeme stále po hlavní silnici kolem továrny Frolen, přes Bystré stoupáme na Krkavčinu. Stále jedeme po hlavní s kopce až na začátek Červeného Kostelce. Na první křižovatce (POZOR přejíždíme hlavní silnici!) zabočíme mírně vlevo na červené cykloznačení a pokračujeme na kostelecké Končiny. Stoupáme přes Končiny, v případě dobré viditelnosti můžeme vidět okolní vrcholy i vzdálenější Krkonoše. Projedeme přes Končiny a stále po červeném cykloznačení klesáme k hlavní silnici. Na silnici jedeme vlevo a ještě kousek se držíme červeného cykloznačení, pak odbočíme vpravo. Po žluté turistické značce dojedeme k silnici, dáme přednost v jízdě, přejedeme jí a jedeme na rozcestí u rybníku Špinka. Zde se vydáme po modrém cykloznačení do lesa. Sjíždíme lesem po modré podél potoka. Opět přijedeme k silnici, po ní jedeme kousek vlevo a pak vpravo do lesa. Pokračujeme ve sjezdu, podjedeme železniční trať a dojedeme až do Řešetovy Lhoty. Tady zahneme doprava a stále po modré jedeme na Bakov, kde odbočíme doleva a po modré sjíždíme s kopce a za chvíli odbočíme doprava. Ve Třticích odbočíme doleva a pokračujeme na Studnice. Po projetí Studnic jedeme stále po modrém cykloznačení až do Zliče. Ve Zliči projedeme křižovatkou a za řekou přejedeme doprava na zelené turistické značení. Podél řeky dojedeme až na začátek Babiččina údolí. Můžeme zde vidět ratibořický zámek, historický mandl nebo sousoší babičky s vnoučaty, u kterého se vrátíme na modré cykloznačení. Po modré projedeme celým Babiččiným údolím – kolem bělidla a Viktorčina splavu. Za splavem před uzavřeným Bílým mostem odbočíme doleva na zelené značení, jedeme kolem řeky a po několika stech metrech odbočíme doprava na vlastní značení, přejedeme lávku a zahneme doleva na modrou cykloznačku. Dále jedeme stále po modré pod Boušínem až do Havlovic. Celou dobu jedeme podél řeky Úpy po modré. Projedeme Havlovicemi a na rozcestí se dáme vpravo směrem na Vízmburk, zde pokračujeme po modrém cykloznačení společně se zeleným cykloznačením. Za Vízmburkem přejedeme doleva na zelené cykloznačení. Po zelené pojedeme do Rtyně v Podkrkonoší, přejedeme hlavní silnici a pokračujeme k železniční zastávce. Přejedeme trať a stoupáme na Odolov. Na Odolově projedeme přes rozcestí a po zelené pokračujeme po silnici směr Jívka. Dojedeme až na křižovatku, kde zahneme doleva a setkáme se zde s bílým cykloznačením a cyklotrasou 35 km. Po bílé pokračujeme k penzionu U Kobrů. U penzionu se dáme doprava a stále po bílé vystoupáme rozmáčenou lesní cestou na pastviny. Zde se dáme vpravo, napojíme se na trasu 15 km a 30 km (musíme podlézt ohradníky pro koně) a podél vedení vysokého napětí přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak polní cestou kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, kde jedeme vlevo, směr Česká Metuje a na další křižovatce vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Informace na č. tel. 605 926 479

Jubilejní trasa 40 km

pro pěší, cyklisty na horských kolech a extrémní koloběžkáře

Trasa + mapa v PDF

Mapa - velký obázek

Popis trasy:

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!


Ze stárkovského náměstí vyrazíme společně s trasami 15 a 30 km po modrém turistickém značení na vyhlídku Vysoký kámen. Na rozcestí zahneme doprava na zelené značení, dojdeme na vyhlídku, ze které si můžeme prohlédnout Stárkov. Pokračujeme dále po zelené značce, za chvíli se rozloučíme s trasou KT15 a pokračujeme lesem rovně. Po několika stovkách metrů zahneme doleva a po cca 200 metrech znovu doprava (trasa KT30 odbočuje vlevo). Jdeme po panelové a následně asfaltové cestě mezi poli až ke skupině stromů, kde se dáme vlevo. Sejdeme do Maršova nad Metují až na rozcestí, kde přejdeme na žluté turistické značení. Na křižovatce jdeme doleva, stoupáme po prudké silnici směrem na Žďár nad Metují. Vyjdeme z lesa a jdeme stále po silnici až do Žďáru, přejdeme železniční trať a dojdeme na hlavní silnici k rozcestníku turistických značek. U rozcestníku zahneme doleva a po zeleném cykloznačení pokračujeme do kopce na Ostaš.
Na Ostaši projdeme kolem parkoviště, chvilku po modré značce a stoupáme po červeném značení kolem chatek do lesa. Stále po červené přejdeme Ostaš, stále lesem i klesáme na louky. Červené značení nás dovede mírně vlevo lesem až do Dědova. V Dědově podejdeme železniční trať, zahneme doprava a pokračujeme Dědovem po vedlejší cestě. Pokračujeme podél řeky Metuje, pak ji přejdeme, dojdeme na silnici a zahneme doprava. Pokračujeme po silnici po červené, pak zahneme doleva, opustíme silnici, projdeme statkem a kolem kapličky stoupáme na Bišík. Cesta stoupá nejprve lesem, pak po loukách. U rozcestníku se dáme vlevo po vlastním značení, po kterém dojdeme podél lesa až k zámku Bišík. Zde nás čeká kontrola a občerstvení.
Pak pokračujeme po silnici vpravo až k rozcestníku, kde přejdeme na žlutou turistickou značku. Zahneme na ní doleva a po kamenité cestě mezi domy dojdeme až nahoru na cestu, kde se dáme doleva. Po žluté pokračujeme kolem lesa pod vrcholem Čáp, kde je rozhledna. Obejdeme les a vyjdeme na louku. Zde se můžeme kochat pohledem na Teplické skály, při dobré viditelnosti uvidíte i Krkonoše se Sněžkou.
Po žluté dojdeme až na rozcestí Pod zvětralým vrchem, za ním pak zahneme doleva na zelenou značku na pastviny, kde můžeme potkat koně i krávy. Po zelené naklesáme až do Janovic.
V Janovicích přejdeme hlavní silnici, dojdeme k nádraží a přejdeme na červené značení. Po červené jdeme nejprve podél trati, pak ji přejdeme a prudce stoupáme až k vysílači. Červené značení pak pokračuje lesem, protne železniční trať a pokračuje do Radvanic. V Radvanicích dojdeme na hlavní silnici, zahneme mírně vlevo a pokračujeme až na křižovatku, kde přejdeme na modrou turistickou značku. Ta pokračuje po „černé cestě“, po několika kilometrech zahneme doprava a stále po modré vystoupáme na Jestřebí hory. Zde se na křižovatce dáme doleva na zelené značení.
Po zelené pokračujeme přes Kolčarku, dojdeme na Odolov, kde na hlavní silnici zahneme doleva a za Odolovem doprava. Pokračujeme lesem po zelené kolem pěchotního srubu TS26, přes Kryštofovy kameny lesem až do Chlívců. Ve Chlívcích přejdeme na bílou cykloznačku.
Po bílé pokračujeme po silnici, zahneme mírně doleva a pak vyjdeme s Chlívců na polní cestu. Pokračujeme mezi loukami až do lesa. Cesta klesá lesem až na hlavní silnici do Jívky. Jdeme rovně na hlavní a stále po bílé cykloznačce projdeme Jívkou, přes křižovatku rovně a dál po silnici až k penzionu u Kobrů, kde se dáme doprava na louky. Po bílé pokračujeme do lesa a následně na pastviny, až dojdeme ke katovně, kde nás netrpělivě očekává kat se svými pomocníky.

Informace na č. tel. 605 926 479