Počet účastníků v roce 2016

V roce 2016 bylo hezké počasí, všem děkujeme za účast.

Trasa Počet účastníků
9 km 470
15 km 248
30 km 27
35 km 64
50 km 32
koně 0
Celkem 841

Počet účastníků je nový rekord!

Trasa 10 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 10 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme po vlastním značení po silnici směr Červený Kostelec. Na křižovatce u továrny FROLEN se dáme vlevo a projdeme obcí Bystré. Na jejím konci jdeme vpravo do Chlívců. Na křižovatce ve Chlívcích se dáme opět vpravo, zanedlouho se sejdeme s trasou 15 km a dál pokračujeme společně po bíle značené cyklotrase. Cestou přes louky a les se dostaneme na silnici vedoucí do Jívky. Po ní se vydáme vlevo a dojdeme do Jívky. Na křižovatce se k nám přidá cyklotrasa 50 km, dáme se vpravo a u penzionu u Kobrů opět vpravo. Tady se setkáme i s trasou 30 km. Stále po bíle značené cyklotrase, polní a pak lesní (rozmáčenou) cestou vystoupáme na pastviny. Na nich jdeme vpravo a pod vedením vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat. Kolem kapličky a Křížovou cestou sejdeme ke kostelu a pak na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Police nad Metují.

Vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Informace na č. tel. 605 926 479

Trasa 30 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 30 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 15 km po modré turistické značce po silnici směr Červený Kostelec. Asi v polovině „Pražské“ ulice odbočíme vlevo, pěšinou se dostaneme k potoku, u stavení čp. 47 přejdeme potok a kolem hrádku vystoupáme na Pustiny. Odtud jdeme stále po modré lesem a přes pastviny pod Turov. Zde přejdeme na zelené značení, vystoupáme pod vrchol, obejdeme kopec (vpravo) po vlastním značení a pak se opět napojíme na zelené značení. Po něm sejdeme dolů až na asfaltovou silnici, na ní se dáme vpravo a nahoře na křižovatce vlevo směr Červený Kostelec. Za zatáčkou jdeme vpravo na lesní cestu, kterou dojdeme nad Chlívce, k pěchotnímu srubu TS 20, zde se rozloučíme s trasou 15 km. Dál pokračujeme po vlastním značení a pak po zelené kolem Švédského vrchu ke Kryštofovým kamenům. U nich jdeme vlevo pěšinou kopcem dolů na Odolov. Před Odolovem se dáme doprava stále po zelené kolem pěchotního srubu TS 26, až dojdeme na asfaltovou silnici, kde se dáme vlevo. Přes Odolov jdeme stále po zelené, a pak se vydáme po vlastním značení po hlavní silnici do Petrovic, kde přejdeme na červené turistické značení. Za touto obcí značení opouští silnici a vede vpravo zkratkou na náměstí do Malých Svatoňovic. Z něho jdeme nahoru po červené na Paseky. (Pozor na odbočku na rozcestí pod Pasekami, nepřehlédněte ji, červené značení se zde rozdělí – jedno vede prudce vpravo a po lesní cestě stoupá vzhůru na Paseky, druhé pokračuje dál rovně až do Trutnova.) Z Pasek se dáme po zelené a jdeme kolem Žaltmanu (kdo bude mít ještě dost sil, může navštívit rozhlednu na Žaltmanu) na „panskou cestu“. Na ní se dáme vlevo po červeném cykloznačení směrem na Odolov. Na rozcestí pod Kolčarkou cestu na Odolov opustíme a po červeném turistickém značení jdeme vlevo dolů, (blátivou) pěšinou a pak širokou lesní cestou se dostaneme na asfaltovou cestu v lese. Po ní se vydáme vpravo po vlastním značení směrem na Jívku. Ujdeme asi 1 km a dáme se vlevo k chatové oblasti. Před ní odbočíme vpravo a jdeme přes lávku k rybníku „Buchťák“. Na cestě nad pláží jdeme vlevo, rybník obejdeme a dostaneme se na silnici. Zde jdeme vpravo do Jívky k penzionu u Kobrů, kde jdeme vlevo. Tady se setkáme s trasami 9 km, 15 km a cyklotrasou 50 km, dál pokračujeme společně. Po bíle značené cyklotrase, polní a pak lesní (rozmáčenou) cestou dojdeme na pastviny. Na nich jdeme vpravo a pod vedením vysokého napětí se vydáme k vrchu Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat. Kolem kapličky a Křížovou cestou sejdeme ke kostelu a pak na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Police nad Metují. Vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Informace na č. tel. 605 926 479

Trasa 15 km pro pěší

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 10 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

 

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 30 km po modré turistické značce po silnici směr Červený Kostelec. Asi v polovině „Pražské“ ulice odbočíme vlevo, pěšinou se dostaneme k potoku, u stavení čp. 47 přejdeme potok a kolem hrádku vystoupáme na Pustiny. Odtud jdeme stále po modré lesem a přes pastviny pod Turov. Zde přejdeme na zelené značení, vystoupáme pod vrchol, obejdeme kopec (vpravo) po vlastním značení a pak se opět napojíme na zelené značení. Po něm sejdeme dolů až na asfaltovou silnici, na ní se dáme vpravo a nahoře na křižovatce vlevo směr Červený Kostelec (stále po zelené). Za zatáčkou jdeme vpravo na lesní cestu, která nás dovede nad Chlívce, kde se rozloučíme s trasou 30 km. V těchto místech se nachází pěchotní srub spolku vojenské historie T-S 20 Pláň. Dál pokračujeme po bílé cyklotrase vpravo do Chlívců. Projdeme kolem restaurace Fortuna a dojdeme k rybníčku, u něho se dáme vpravo a před prudkým klesáním vlevo, projdeme kolem domu čp.1 a loukou se dostaneme na polní cestu, zde se k nám přidá i trasa 9 km. Polní a pak cestou lesem přijdeme k asfaltové silnici, po ní pokračujeme vlevo, směr Jívka. Na křižovatce v Jívce se setkáme s cyklotrasou 50 km, odbočíme vpravo a dojdeme k penzionu u Kobrů, před ním odbočíme opět vpravo. Tady se setkáme i s trasou 30 km, pokračujeme po bíle značené cyklotrase, polní a pak lesní (rozmáčenou) cestou vystoupáme na pastviny. Na nich jdeme vpravo a pod vedením vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat. Kolem kapličky a Křížovou cestou sejdeme ke kostelu a pak na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Police nad Metují. Vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Informace na č. tel. 605 926 479

Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Popis Cyklotrasy na 35 km

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Trasa bude vedena z větší části po silnici, účastníci cyklotrasy se řídí dopravním značením a pravidly silničního provozu! Děti do 12 ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18 ti let!

Ze stárkovského náměstí jedeme dolů, na křižovatce se dáme vlevo směr Radvanice a na další křižovatce opět vlevo. Projedeme obcí Vápenka a na křižovatce jedeme prudce vpravo směr Česká Metuje, vystoupáme nahoru na Solovice a nahoře za křižovatkou se setkáme s cyklotrasou 50 km, odbočíme vpravo na polní cestu a jedeme po vlastním značení polní cestou podél lesa. U vysílače odbočíme vpravo, za ním vlevo a pokračujeme lesní cestou po modré cyklotrase nad strání, na křižovatku lesních cest kde se dáme vlevo a za krmelcem vpravo na panelovou a později asfaltovou cestu. Po ní jedeme na rozcestí, zde nás cyklotrasa 50 km opustí a sjíždí do Maršova, my pokračujeme vpravo a mezi poli, stále po asfaltové cestě a modrém značení, jedeme na Petrovice. Na návsi jedeme vpravo, projedeme kolem kravína a za ním, dole na křižovatce, jedeme vlevo na Petrovičky. Ty projedeme po hlavní silnici a sjíždíme dolů, přes koleje se dostaneme na hlavní silnici. Zde jedeme vpravo a na křižovatce na Mýtě, !POZOR! přejíždíme vysoce frekventovanou silnici, jedeme stále po modrém cykloznačení do Machova. (Na Mýtě se opět setkáme s trasou 50 km, ale ta povede proti nám až do Hlavňova). Ještě před centrem v Machově odbočíme vlevo směr Bělý a po červeném cykloznačení přijedeme do Bělého. Zde přejdeme na zelené cykloznačení (zhruba rovně), které za křižovatkou turistických cest vede mírně vpravo a pak odbočí vlevo, dál jedeme přes louku, kousek lesem a opět po louce vyjedeme na asfaltovou cestu, na které se dáme vpravo kolem Barešova kříže a pak vlevo sjíždíme do Suchého Dolu. Na křižovatce v Suchém Dole jedeme rovně, ale již po červeném cykloznačení, až do Hlavňova. Hlavňovem sjíždíme po silnici a vlastním značení do Bukovice. Zde pozor přejíždíme hlavní silnici! Kousek po ní jedeme vlevo a za restaurací se dáme vpravo. Po úzké asfaltové cestě přijedeme do Žďáru nad Metují. Na hlavní silnici ve Žďáru se dáme vpravo a za chvilku odbočíme doleva na Maršov. Po vlastním značení jedeme do Maršova, před Maršovem pozor na prudké klesání! Na křižovatce v Maršově jedeme vpravo, asi po sto metrech opustíme asfaltovou cestu a dáme se vpravo. Přejedeme mostek a zabočíme doleva na lesní cestu. Po vlastním značení jedeme až do České Metuje. V České Metuji přijedeme na asfaltovou silnici, zabočíme vlevo přes mostek, přijedeme na hlavní a zatočíme doleva. Přes Vlásenku vystoupáme po zeleném cykloznačení na křižovatku na Solovicích, zde se dáme vlevo na bílé cykloznačení a opatrně sjíždíme k táboru Pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny diplomy i suvenýry a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Tato trasa mine vrch Šibeník s katem, proto kdo bude mít dost sil, může se ke katovně ještě zajet podívat.

Informace na č. tel. 605 926 479