Mapa + trasa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz. Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!

Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!

Popis Cyklotrasy na 50 km:

Ze stárkovského náměstí vyrazíme po bílé cykloturistické značce směr Česká Metuje na Solovice. Vyjedeme asi dva kilometry, na křižovatce zahneme doleva na lesní cestu na zelené cykloznačení (1) a pokračujeme po staré asfaltové cestě kaštanovou alejí a pak mezi loukami stále po asfaltu a zelené na Bišík - Bischoffstein. Na Bišíku projedeme po silnici kolem zámku a vyjedeme malý kopec. Na vrcholu pokračujeme doprava s kopce po červené cykloznačce (2). Sjedeme serpentinami do Teplic nad Metují, projedeme je a pokračujeme přes Horní Teplice na Bukovou horu. Na Bukové hoře zahneme doleva (3) a stále po červené jedeme po lesní cestě na Zdoňov. Ve Zdoňově přijedeme na asfaltku, kde zahneme doleva, projedeme po červené Zdoňov a pokračujeme na Libnou, kde opustíme silnici a jedeme stále po červené cykloznačce do Horního Adršpachu. V Horním Adršpachu zahneme na asfaltu doleva, dojedeme na hlavní silnici. Na přednosti opouštíme červené značení, zatočíme doprava (4) a pokračujeme na křižovatku u Krčmova (kde se potkáme s trasou 35 km). Pokračujeme do kopce směr Trutnov, šlapeme lesem až na vrchol a POZOR – čeká nás prudké klesání, serpentiny na Chvaleč. Sjedeme serpentinami do Chvalče, přejedeme železniční trať a dojedeme na hlavní silnici. Na přednosti zahneme doleva (5) a jedeme stále po vlastním značení na Radvanice. Projedeme Chvalčí a pokračujeme do kopce na Radvanice. Stále po silnici projedeme kolem nádraží a sjíždíme do Radvanic. V Radvanicích jedeme až na křižovatku u hospody Na Růžku, kde sjedeme z hlavní silnice rovně na „černou cestu“ (6). Po této cestě jedeme směr Jívka, po levé straně uvidíme haldu, poté pojedeme kolem rybníků a po několika kilometrech přijedeme na hlavní silnici. Na silnici zahneme vlevo, sjedeme do Jívky a po bílé cykloturistické značce pokračujeme na křižovatce doleva směr penzion Kobr. Před penzionem zahneme doprava na polní cestu na bílé cykloturistické značení (7). Vyjedeme kopec k lesu a po bílé značce pokračujeme lesem až na pastviny. Zde se potkáme s trasou 30 km. Pokračujeme po bílém cykloznačení až ke katovně na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a školního hřiště sjíždíme dolů ke škole. Zde se dáme vpravo a na křižovatce vlevo, projedeme náměstí, dole na křižovatce se dáme opět vlevo a na další křižovatce vpravo. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.