Pozvánka na Katovskou 30 - rok 2014

Město Stárkov pořádá v sobotu 27. září 37. ročník turistického pochodu

KATOVSKÁ TŘICÍTKA

Průběžný start pochodu je od 7:30 do 9:00 na sále v prvním poschodí radnice ve Stárkově na náměstí, cíl je v Táboře pod Vysákem.

  • trasy: 10 km, 15 km a 30 km pro pěší, 35 km a 50 km pro cyklisty
  • 13. ročník pro jezdce na koních

Bližší informace na plakátech.

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • divadelní představení Až přijde!“ v pátek 26. září od 18 hodin (v kině)
  • vepřové hody (v Táboře pod Vysákem)
  • dobové tábory bojujících armád (tábor)
  • bitva Holandsko 1944 (náměstí v sobotu v 15 hodin)
  • posvícenská taneční zábava (v táboře od 20 hodin)

plakát

Trasa 10 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 10 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme po silnici po vlastním značení dolů, na křižovatce se dáme vlevo směr Radvanice, na další křižovatce opět vlevo. Jdeme stále rovně po hlavní silnici do Vápenky. Na křižovatce na konci Vápenky jdeme vpravo nahoru směr Česká Metuje. Vystoupáme na Solovice, za křižovatkou jdeme vpravo na polní cestu. Podél lesa pokračujeme po louce až k vysílači. U vysílače se dáme vpravo do lesa a na lesní cestě vlevo. Trasa pokračuje lesní cestou, kdo bude mít zájem, může navštívit vyhlídku Vysoký kámen (po zelené a zpět). Dojdeme na křižovatku lesních cest a dále pokračujeme rovně pěšinou kolem stožáru vysokého napětí do lesa. V lese zahneme doprava a scházíme veřejnou lesní cestou do areálu Duha – Green Valley. Tento areál je soukromým majetkem, proto žádáme účastníky pochodu, aby neopouštěli vyznačenou trasu. Na asfaltové silnici se dáme vpravo a po silnici jdeme do Stárkova přes náměstí ke kostelu. Před kostelem jdeme vlevo a dostaneme se na křížovou cestu. Tou vystoupáme až ke kapličce a dál na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Polní cestou kolem horního hřiště scházíme do Stárkova ke škole, na silnici se dáme vpravo, na náměstí vlevo a z náměstí buď po silnici nebo podél restaurace jdeme do Tábora pod Vysákem.

Trasa 30 km

Trasa + mapa PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 30 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí vyjdeme společně s trasou 15 km směr Česká Metuje. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Dále pokračujeme po zelené, pěšinou se dostaneme na lesní cestu, na ní se dáme vpravo, stále po zelené dojdeme na křižovatku lesních cest, kde se dáme vlevo a na další křižovatce opět vlevo. Po vlastním značení dojdeme stále dolů do Vlásenky. Na silnici odbočíme vlevo, stoupáme Vlásenkou až na křižovatku, kde zabočíme vpravo. Projdeme osadou Skalka a dál jdeme polní cestou až k lesu. U něho odbočíme vlevo a cestou podél lesa jdeme k zámečku. Na asfaltové cestě jdeme vlevo a zajdeme si k občerstvovací stanici, která je u skupiny lip. Pak se opět vrátíme k zámecké zdi (dle vlastního uvážení můžeme navštívit hrad Skály odkud je pěkný výhled do kraje). U turistického rozcestníku odbočíme vlevo a po žlutém značení stoupáme kolem chatové oblasti k lesu. Podél lesa a pak cestou po louce (kde se nám naskýtá vpravo krásný pohled na Teplické skály a vpředu, při dobré viditelnosti, na Krkonoše se Sněžkou), dojdeme na turistické rozcestí Pod zvětralým vrchem. Odtud scházíme po zelené značce lesem, kolem vodárny a hřbitova do Janovic. Zde přejdeme na vlastní značení. Na silnici jdeme vlevo a asi po 200 m odbočíme opět vlevo na Dvorka. Dál procházíme osadou Nové Domy. Na jejím konci se dáme vpravo a u staré hájovny přejdeme silnici. Po vlastním značení projdeme kolem domu, přes mostek, kde je kvůli motorkářům natažen drát. Ten překročíme a za mostkem se dáme vlevo. Dál procházíme lesem a nikde neodbočujeme, ani na velké křižovatce lesních cest, kde jdeme stále rovně. Pokračujeme do prudkého kopce a za chvíli dojdeme na kraj lesa, kde ještě před ohradníkem odbočíme doprava. Jdeme podél lesa a dál pokračujeme lesem. Cesta se po několika stovkách metrů přiblíží ke kraji lesa, vlevo uvidíme louku a asfaltovou cestu. Zahneme tedy doleva, vyjdeme z lesa a projdeme loukou dolů na hlavní silnici. Na křižovatce na asfaltové silnici jdeme rovně kolem závodu GEMEC-UNION Jívka. Před ním se dáme vlevo a pokračujeme směr Jívka. Na horizontu opustíme silnici a pokračujeme mírně vlevo po louce podél vedení vysokého napětí. Projdeme kolem vodárny a vyjdeme lesem na pastviny, dále přímo pod sloupy vysokého napětí pokračujeme až na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu a dál na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce jdeme vpravo, směr Česká Metuje. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Trasa 15 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 15 km:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí vyjdeme společně s trasou 30 km směr Česká Metuje. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Pěšinou pokračujeme dál po zelené, až se dostaneme na širokou lesní cestu, na ní se dáme vlevo, po vlastním značení dojdeme na asfaltovou silnici u „Solovického dvora“. Silnici přejdeme, po asfaltové cestě a zeleném cykloznačení vystoupáme na Skály. (Dle vlastního uvážení můžeme navštívit hrad Skály, odkud je pěkný výhled do kraje). U skupiny lip přejdeme na červené značení, po něm jdeme vlevo. Polní cestou, která vede nad sjezdovkou vlevo a dole se stáčí vpravo, sejdeme do Studnic. Po asfaltové cestě projdeme Studnicemi a na jejich konci ještě vystoupáme na vršek, směr Jívka. Zde odbočíme vlevo, po vlastním značení pokračujeme lesní cestou na štěrkovou lesní cestu, po které jdeme vlevo. Projdeme přes Enklávu (louka, po které jdeme při kraji lesa vpravo dolů) a pak opět lesní cestou sejdeme do Vápenky. Na silnici ve Vápence se dáme vpravo a za mostkem vlevo. Lesní cestou vystoupáme na pastviny (musíme podlézt ohradníky pro koně). Nahoře na pastvinách se dáme vlevo a podél vedení vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu a dál na stárkovské náměstí. Po něm jdeme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, POZOR! přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Česká Metuje. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Trasa pro GPS navigaci - připravujeme

Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz. Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!

Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Každý účastník cyklotrasy startuje na vlastní nebezpečí!

Popis Cyklotrasy na 35 km:

Ze stárkovského náměstí jedeme po silnici přes Horní Dřevíč a Velký Dřevíč na „Špici“(prodejna záclon), zde jedeme rovně do „lísek“. Na křižovatce na konci „lísek“ v Hronově jedeme vlevo, přejedeme koleje a dáme se vpravo, projedeme kolem kostela církve Československé husitské a jedeme přes park podél kolejí. Přijedeme k hlavní silnici POZOR! dáme přednost v jízdě, přejedeme jí a zkratkou podél kolejí jdeme kousek pěšky, je tam zákaz vjezdu, až přijedeme k silnici, dáme přednost v jízdě a jedeme vpravo. Opět přejedeme koleje a vyšlapeme serpentiny na Studénky. Nahoře jedeme po hlavní silnici, na křižovatce jedeme vpravo směr Červený Kostelec a přes Slavíkov přijedeme do Horní Radechové. Na silnici v Radechové se dáme vpravo, jedeme stále směr Červený Kostelec a před školkou odbočíme vlevo. Po žluté turistické značce stoupáme mezi poli k další silnici, dáme přednost v jízdě a jedeme rovně k další silnici. Tu opět přejedeme, opět dáme přednost a jedeme po asfaltové cestě ještě kousek po žluté a pak po modrém cykloznačení, kolem kempu objíždíme rybník Špinku. Ke konci již jedeme pěšinou, kterou se dostaneme na silnici u hráze rybníku Brodský. Zde odbočíme vpravo, projedeme kolem hospody a pokračujeme po vlastním značení. Na křižovatce jedeme mírně vlevo, po asfaltové cestě projedeme kolem kravína a domů na Zábrodí až na křižovatku cest, kde asfaltovou cestu opustíme a jedeme vpravo, klikatící se polní cestou přijedeme k silnici. Odbočíme vpravo a za bývalou hospodou vlevo, po červeném cykloznačení projíždíme kolem čerpací stanice IMPRO k hlavní silnici POZOR! Dejte přednost v jízdě všem vozidlům! Přejedeme na druhou stranu a pokračujeme přes Končiny až na křižovatku v Horním Kostelci. Zde opět přijedeme k hlavní silnici POZOR! Dejte přednost v jízdě všem vozidlům!, stále po červeném cykloznačení stoupáme na Krkavčinu. Nahoře přejdeme na bílé cykloznačení a serpentinami sjedeme dolů, za nimi odbočíme vlevo a stále po bílém cykloznačení polní cestou přijedeme k hospodě ve Chlívcích. Chlívce projedeme po cestě kolem rybníčku a před sjezdem se dáme vlevo, polní a pak cestou lesem se dostaneme na silnici v Jívce. Zde odbočíme vlevo a na křižovatce vpravo, tady se setkáme s cyklotrasou 50km. Před penzionem U Kobrů jedeme opět vpravo. Stále po bílé vystoupáme k lesu, po rozmáčené cestě jím stoupáme na pastviny. Zde se dáme vpravo a potkáme se s trasou 15km a 30 km, (musíme podlézt ohradníky pro koně) podél vedení vysokého napětí přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak polní cestou kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, kde jedeme vlevo, směr Česká Metuje a na další křižovatce vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.