Značení tras KT30 2013

Vážení účastníci Katovských třicítek, vzhledem k několika stížnostem musíme upozornit na styl značení pochodu a cyklotras:

  • značení probíhá podle mapy a popisu trasy, takže v místech, kde je trasa vedena po turistické nebo cykloturistické trase, nemusí být značena značkami KT30
  • značky KT30 dáváme na sporná místa (např. křižovatky, složitější křížení tras apod.)
  • trasy jsou zakresleny na přesnější mapové podklady, trasa má barvu podle značky, po které je vedena, vlastní značení je růžovou
  • pokud Vám mapa nestačí, je na druhé straně pokynů přesný popis trasy


V několika případech se stalo, že účastníci jeli po nesprávné cestě, a tím se připravili o nejzajímavější místo celé trasy, což nás velmi mrzí.

Těšíme se na Vaši další účast, případné připomínky zasílejte na e-mail: sedivy(zavinac)starkov(tecka)eu

Počet účastníků v roce 2013

V roce 2013 nám opět nepřálo počasí, děkujeme všem za účast.

Trasa Počet účastníků
9 km 190
15 km 183
30 km 10
35 km 34
50 km 18
Celkem 435

Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Trasa pro GPS navigaci (formát Garmin)

Popis Cyklotrasy na 35 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Trasa bude vedena z větší části po silnici, účastníci cyklotrasy se řídí dopravním značením a pravidly silničního provozu! Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let!

Ze stárkovského náměstí jedeme dolů, na křižovatce se dáme vlevo směr Radvanice a na další křižovatce opět vlevo. Projedeme obcí Vápenka a na křižovatce jedeme prudce vpravo směr Česká Metuje, vystoupáme nahoru na Solovice a nahoře za křižovatkou se setkáme s cyklotrasou 50 km, odbočíme vpravo na polní cestu a jedeme po vlastním značení polní cestou podél lesa. U vysílače odbočíme vpravo, za ním vlevo a pokračujeme lesní cestou po modré cyklotrase nad strání, na křižovatku lesních cest kde se dáme vlevo a za krmelcem vpravo na panelovou a později asfaltovou cestu. Po ní jedeme na rozcestí, zde nás cyklotrasa 50 km opustí a sjíždí do Maršova, my pokračujeme vpravo a mezi poli, stále po asfaltové cestě a modrém značení, jedeme na Petrovice. Na návsi jedeme vpravo, projedeme kolem kravína a za ním, dole na křižovatce, jedeme vlevo na Petrovičky. Ty projedeme po hlavní silnici a sjíždíme dolů, přes koleje se dostaneme na hlavní silnici. Zde jedeme vpravo a na křižovatce na Mýtě, !POZOR! přejíždíme vysoce frekventovanou silnici, jedeme stále po modrém cykloznačení do Machova. (Na Mýtě se opět setkáme s trasou 50 km, ale ta povede proti nám až do Hlavňova). Ještě před centrem v Machově odbočíme vlevo směr Bělý a po červeném cykloznačení přijedeme do Bělého. Zde přejdeme na zelené cykloznačení (zhruba rovně), které za křižovatkou turistických cest vede mírně vpravo a pak odbočí vlevo, dál jedeme přes louku, kousek lesem a opět po louce vyjedeme na asfaltovou cestu, na které se dáme vpravo kolem Barešova kříže a pak vlevo sjíždíme do Suchého Dolu. Na křižovatce v Suchém Dole jedeme rovně, ale již po červeném cykloznačení, až do Hlavňova. Hlavňovem sjíždíme po silnici a vlastním značení do Bukovice. Zde pozor přejíždíme hlavní silnici! Kousek po ní jedeme vlevo a za restaurací se dáme vpravo. Po úzké asfaltové cestě přijedeme do Žďáru nad Metují. Na hlavní silnici ve Žďáru se dáme vpravo a jedeme po zeleném cykloznačení do České Metuje. V České Metuji na křižovatce odbočíme prudce vlevo, přes Vlásenku vystoupáme na křižovatku na Solovicích, zde se dáme vlevo na bílé cykloznačení a opatrně sjíždíme k táboru Pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny diplomy i suvenýry a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Tato trasa mine vrch Šibeník s katem, proto kdo bude mít dost sil, může se ke katovně ještě zajet podívat.

Cyklotrasa 50 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Trasa pro GPS navigaci

Popis Cyklotrasy na 50 km

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí vyrazíme po bílé cyklotrase na Solovice. Nahoře se setkáme s cyklotrasou 35km, za křižovatkou odbočíme vpravo a jedeme po vlastním značení polní cestou podél lesa. U vysílače odbočíme vpravo, za ním vlevo a pokračujeme po modrém označení lesní cestou nad strání, na křižovatku lesních cest kde se dáme vlevo a za krmelcem vpravo na panelovou a později asfaltovou cestu. Po ní jedeme na rozcestí, zde nás cyklotrasa 35km opustí a my po žlutém turistickém značení sjedeme dolů do Maršova nad Metují. Z rozcestí v Maršově se vydáme po žluté značce a hlavní silnici do Žďáru nad Met. Dál pokračujeme podle dopravního značení, až na náměstí Soudní bránado Police nad Metují. Od rozcestníku na polickém náměstí jedeme po zelené (kolem lékárny), mineme koupaliště a od „Ochozu“ pojedeme po žluté značce. Po žluté dojedeme až k „Soudní bráně“, kterou projedeme, (na chvíli žlutou značku opustíme) a dál pokračujeme po křížové cestě. U VIII. zastavení a Čertovy skály se opět na žlutou značku napojíme. Po žluté pokračujeme až ke kravínu do Hlavňova. (Tady se opět setkáme s trasou 35km, ale ta povede proti nám až na Mýto). U kravína pojedeme doprava na asfaltovou silnici a napojíme se na červenou cyklotrasu, po které dojedeme do Suchého Dolu. V Suchém Dole pokračujeme rovně, ale přejdeme na zelenou cyklotrasu. Po asfaltové cestě vyšlapeme nahoru na rozcestí, zde se dáme vpravo stále po asfaltové cestě kolem „Barešova kříže“ a pak cestu opustíme a jedeme vlevo po louce (stále zelená), projedeme kousek lesem a pak opět po louce sjíždíme do obce Bělý. Odtud z rozcestí turistických cest pokračujeme po červené cyklostezce do Machova.

Krajina kt50

V Machově zahneme na hlavní silnici doprava a pojedeme několik kilometrů po modré cyklostezce, až na křižovatku na Mýtě, kde odbočíme vlevo. Pokračujeme kousek po hlavní silnici a v místech železničního přejezdu odbočíme vpravo na červené turistické značení. Přejedeme železniční trať a pokračujeme přes Žabokrky na hlavní silnici, kde zahneme doprava a po sto metrech doleva (stále po červené) do „lísek“. Na křižovatce na konci „lísek“ jedeme vpravo na Padolí (kde opustíme červenou značku) a na další křižovatce u závodu WIKOV v Hronově (bíle obložené tovární haly) se dáme opět vpravo. Po hlavní silnici stoupáme Zbečníkem skoro až na konec obce. U transformátoru, za novým domkem se žlutou omítkou odbočíme vpravo na modré turistické značení. Po staré asfaltové cestě projíždíme Maternicí, mineme Skalákovu studánku a na turistickém rozcestí přejdeme na červené turistické značení směr Červený Kostelec. Po něm se dáme vlevo, až dojedeme na asfaltovou silnici nad Horním Kostelcem. Odkud jedeme vpravo po červené cyklostezce na Krkavčinu. Na vrcholu kopce silnici opustíme a jedeme mírně vlevo po červené cyklostezce, lesní (panskou) cestou na Odolov. Přijedeme k restauraci U Lotranda. Na rozcestí u restaurace přejedeme na zelenou cyklostezku a sjíždíme prudký kopec do Jívky. Na křižovatce v Jívce jedeme doleva na bílou cyklostezku, zde se setkáme s trasami pro pěší a dál pokračujeme společně, proto žádáme účastníky všech tras o opatrnost a ohleduplnost. Dál pokračujeme po asfaltové silnici až k penzionu u Kobrů, kde zahneme doprava. Polní cesta nás dovede do lesa, tím vystoupáme a nahoře se dáme vpravo. Bílá cyklostezka nás dovede až na vrch Šibeník ke katovně, kde nás očekává kat a jeho pomocníci. Kolem kapličky a pak polní cestou kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, tady odbočíme vlevo, směr Police nad Metují a na další křižovatce jedeme vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení.

Trasa 30 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 30 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 15 km po modré turistické značce po silnici směr Červený Kostelec. Asi v polovině „Pražské“ ulice odbočíme vlevo, pěšinou se dostaneme k potoku, u stavení čp. 47 přejdeme potok a kolem hrádku vystoupáme na Pustiny. Odtud jdeme stále po modré lesem a přes pastviny pod Turov. Zde přejdeme na zelené značení, vystoupáme pod vrchol, obejdeme kopec (vpravo) po vlastním značení a pak se opět napojíme na zelené značení. Po něm sejdeme dolů až na asfaltovou silnici, na ní se dáme vpravo a nahoře na křižovatce vlevo směr Červený Kostelec. Za zatáčkou jdeme vpravo na lesní cestu, kterou dojdeme nad Chlívce, k pěchotnímu srubu TS 20, zde se rozloučíme s trasou 15 km. Dál pokračujeme po vlastním značení a pak po zelené kolem Švédského vrchu ke Kryštofovým kamenům. U nich jdeme vlevo pěšinou kopcem dolů na Odolov. Před Odolovem se dáme doprava stále po zelené kolem pěchotního srubu TS 26, až dojdeme na asfaltovou silnici, kde se dáme vlevo. Přes Odolov jdeme stále po zelené, a pak se vydáme po vlastním značení po hlavní silnici do Petrovic, kde přejdeme na červené turistické značení. Za touto obcí značení opouští silnici a vede vpravo zkratkou na náměstí do Malých Svatoňovic. Z něho jdeme nahoru po červené na Paseky. (Pozor na odbočku na rozcestí pod Pasekami, nepřehlédněte ji, červené značení se zde rozdělí – jedno vede prudce vpravo a po lesní cestě stoupá vzhůru na Paseky, druhé pokračuje dál rovně až do Trutnova.) Z Pasek se dáme po zelené a jdeme kolem Žaltmanu (kdo bude mít ještě dost sil, může navštívit rozhlednu na Žaltmanu) na „panskou cestu“. Na ní se dáme vlevo po červeném cykloznačení směrem na Odolov. Na rozcestí pod Kolčarkou cestu na Odolov opustíme a po červeném turistickém značení jdeme vlevo dolů, (blátivou) pěšinou a pak širokou lesní cestou se dostaneme na asfaltovou cestu v lese. Po ní se vydáme vpravo po vlastním značení směrem na Jívku. Ujdeme asi 1 km a dáme se vlevo k chatové oblasti. Před ní odbočíme vpravo a jdeme přes lávku k rybníku „Buchťák“. Na cestě nad pláží jdeme vlevo, rybník obejdeme a dostaneme se na silnici. Zde jdeme vpravo do Jívky k penzionu u Kobrů, kde jdeme vlevo. Tady se setkáme s trasami 9 km, 15 km a cyklotrasou 50 km, dál pokračujeme společně. Po bíle značené cyklotrase, polní a pak lesní (rozmáčenou) cestou dojdeme na pastviny. Na nich jdeme vpravo a pod vedením vysokého napětí se vydáme k vrchu Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat. Kolem kapličky a Křížovou cestou sejdeme ke kostelu a pak na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě. Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, směr Police nad Metují. Vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.