Počet účastníků v roce 2012

V roce 2012 nám nepřálo počasí, přesto byla účast poměrně vysoká:

Trasa Počet účastníků
9 km 227
15 km 182
30 km 18
35 km 33
50 km 15
koně 7
Celkem 482

Trasa 9 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 9 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme po vlastním značení po silnici směrem na Hronov. Ke konci obce Horní Dřevíč před čp. 77 jdeme doprava (1). Širokou kamenitou polní cestou vystoupáme k  lesu, zde odbočíme vpravo a lesní cestou nad obcí Horní Dřevíč se pomalu vracíme do Stárkova. Asi v polovině cesty přijdeme k turistickému rozcestníku (2), dál pokračujeme po modrém značení až do Stárkova. Přejdeme potok a za ním značení opustíme, my se dáme po vlastním značení vlevo do kopečka až na asfaltovou silnici. Po ní jdeme vpravo, přejdeme silnici a za domem čp. 122 jdeme vlevo (3), lesní cestou se dostaneme na křižovatku lesních cest, kde odbočíme vpravo a prudce se vracíme. Vystoupáme na vrch Šibeník, kde nás již očekává kat se svými pomocníky (4). Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme dolů ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, (účastníci s kočárky se dole na křižovatce dají vlevo a na další křižovatce vpravo). My ostatní přejdeme náměstí dolů k restauraci U medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Trasa 30 km

 Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 30 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 15km. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Odtud pokračujeme pěšinou stále po zelené na lesní cestu, po které se vydáme vpravo až na rozcestí lesních cest, kde odbočíme vlevo. Na dalším rozcestí se dáme vpravo a po zelené a nové asfaltové cestě jdeme mezi poli k aleji stromů. (1) Zde odbočíme vlevo a po zeleném turistickém značení sejdeme do Maršova. Dole jdeme vpravo po asfaltové silnici na křižovatku. Dál pokračujeme rovně po zelené přes malebné údolí řeky Metuje na rozcestí pod Petrovice. Zde se rozloučíme s trasou 15km. (2) My jdeme vlevo a po modrém značení se přes Zděřinu dostaneme na asfaltovou silnici vedoucí z Police nad Metují do Žďáru nad Metují. Na silnici nad Policí se dáme vlevo (3) a po žlutém značení se dostaneme do Žďáru nad Metují. Tady za křižovatkou přejdeme na zelené cykloznačení, které nás dovede pod Ostaš. Odtud pokračujeme po červeném turistickém značení (4) do Dědova. Dědovem jdeme stále po červené, v části obce Javor odbočíme vlevo, projdeme objektem statku (5) a polní cestou vystoupáme na Skály.

(Před nimi jdeme kousek polní cestou po vlastním značení) U zámečku přijdeme na asfaltovou cestu (opět se vrátíme na červené značení), po něm se dáme vlevo (6) a u skupiny lip vpravo. Polní cestou vlevo a zatáčkou doprava sejdeme do Studnic na asfaltovou cestu. Na jejich konci ještě vystoupáme na kopec a dáme se vlevo (7) a před lesem opět vlevo. Lesem sejdeme na štěrkovou lesní cestu, po které jdeme vlevo, projdeme přes „Enklávu“, až se dostaneme do Vápenky. Na silnici ve Vápence se dáme vpravo a za mostkem vlevo (8). Lesní cestou vystoupáme na pastviny. Nahoře na pastvinách se dáme vlevo a podél vedení vysokého napětí dojdeme na vrch Šibeník (9), kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. Kolem kapličky a pak Křížovou cestou scházíme ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, sejdeme dolů k restauraci U medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Trasa 15 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Popis trasy na 15 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 30km. Po modré a pak po zelené turistické značce vystoupáme na Vysoký kámen. Odtud pokračujeme pěšinou stále po zelené na lesní cestu, po které se vydáme vpravo až na rozcestí lesních cest, kde odbočíme vlevo. Na dalším rozcestí se dáme vpravo a jdeme po zelené a nové asfaltové cestě mezi poli k aleji stromů. (1) Zde odbočíme vlevo a po zeleném turistickém značení sejdeme do Maršova. Dole jdeme vpravo, po asfaltové silnici na křižovatku. Dál pokračujeme rovně, po zeleném značení, přes malebné údolí řeky Metuje na rozcestí pod Petrovice (2). Tady se s trasou 30km rozloučíme. My jdeme vpravo, po asfaltové silnici a vlastním značení vystoupáme na náves do Velkých Petrovic. Odtud jdeme po silnici rovně a do kopečka. Mineme odchovnu mladého dobytka a na křižovatce cest jdeme rovně, projdeme kolem vodárny, až dojdeme na rozcestí polních cest ve tvaru písmena T. Zde se dáme vpravo k lesu, kousek jdeme podél něho a pak odbočíme vlevo do lesa. Lesní cestou dojdeme k vodárně nad Horním Dřevíčem. Odtud jdeme cestou po louce k osamělému statku, který vidíme dole před sebou. U něho se dáme vlevo a přijdeme na hlavní silnici u Mlýna Dřevíček, kde je mlynářské muzeum. Po silnici se vydáme vpravo do kopečka a za čp. 77 jdeme doleva (3). Tady se k nám přidá trasa 9km a širokou zpevněnou polní cestou vystoupáme k lesu, kde odbočíme vpravo a jdeme lesní cestou nad obcí Horní Dřevíč. Asi v polovině přijdeme k turistickému rozcestníku, dál pokračujeme po modrém značení do Stárkova. Přejdeme potok a za ním značení opustíme. (4) My se dáme po vlastním značení vlevo do kopečka až na asfaltovou silnici, po ní jdeme vpravo a za domem čp. 122 vlevo. Lesní cestou se dostaneme na křižovatku lesních cest, kde odbočíme prudce vpravo. Pozvolna vystoupáme na vrch Šibeník, kde nás již očekává kat se svými pomocníky. (5) Křížovou cestou scházíme dolů ke kostelu. Odtud jdeme na náměstí, sejdeme dolů k restauraci U medvěda, pěšinou kolem ní se dostaneme na asfaltovou silnici, POZOR přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme vpravo, vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

Cyklotrasa 35 km

Trasa + mapa v PDF

Velká mapa - obrázek

Profil trasy

Trasa pro GPS navigaci

Popis Cyklotrasy na 35 km:

Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!

Ze stárkovského náměstí jedeme společně s trasou 50km po silnici, směr Police nad Metují po bílé cyklotrase. Vyjedeme na Solovický kopec, nahoře za křižovatkou se dáme vlevo a po asfaltové cestě a zelené cyklotrase dojedeme na Skály.

Bišík 

Projedeme kolem zámecké zdi a stále po asfaltové cestě pokračujeme až na rozcestí cyklotras (1). Na něm pojedeme doleva po červené cyklotrase. Projedeme lesem a pak mezi poli jedeme na turistické rozcestí Pod zvětralým vrchem. (Při dobré viditelnosti je z této cesty pěkný pohled na Krkonoše se Sněžkou). Po červené cyklotrase pokračujeme dál až do Adršpachu. Na asfaltové silnici v Adršpachu se dáme vlevo (2), dojedeme do Horního Adršpachu, kde červenou cyklotrasu opustíme. My pokračujeme rovně a po vlastním značení vystoupáme na rozcestí v Krčmově. Tady jedeme vlevo, projedeme Hodkovice, Janovice a na křižovatce v Jívce – Vernéřovicích jedem rovně, zde se k nám připojí cyklotrasa 50km. Po vlastním značení pokračujeme po silnici směr Stárkov k penzionu Jívka (3), kde jedeme vpravo. Kolem „pazderny“ vystoupáme na silnici nad závod GEMEC Jívka, odtud jedeme vlevo a sjedeme do Jívky, za penzionem u Kobrů se dáme vlevo (4) na bílou cyklotrasu. Polní cesta nás dovede do lesa, tím vystoupáme a nahoře se dáme vpravo. Tady se k nám přidá trasa pro pěší 30km a cestou po pastvinách přijedeme na vrch Šibeník, kde nás již netrpělivě očekává kat se svými pomocníky. (5) Kolem kapličky a školního hřiště sjíždíme dolů ke škole. Zde se dáme vpravo a na křižovatce vlevo, projedeme náměstí, dole na křižovatce se dáme opět vlevo a na další křižovatce vpravo. Vystoupáme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny diplomy. Je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.

 

Děti do 12-ti let mohou tuto trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.